top of page

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Logopeda pomaga również w nauce czytania oraz pisania.

mgr Małgorzata Marchlik

TERAPIA PEDAGOGICZNA – specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnorodnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji i wyrównanie deficytów rozwoju.
mgr Beata Kolodzeiska

Klasa przedszkolna
bottom of page